Friday, April 13, 2012

Монгол судлаач 2012 Эрдэм шинжилгээний хурал амжилттай болж өндөрлөлөө

Монгол судлаач 2012 Эрдэм шинжилгээний хурал амжилттай болж өндөрлөлөө

Монгол судлаач 2012 хуралын мэдээлэл энэ оны 2-р сарын 15-аас эхэлж оролцогчид хүрч эцсийн шалгаруулалт 4-р сарын 13-нд буюу өчигдөр амжилтай зохион байгуулаглагдлаа.

Хуралд нийт 8 сургуулийн 12 оюутны шилдэг бүтээл, 14 судлаач, багш нарын шилдэг бүтээл илтгэлээр тавигдаж шилдэгийн шилдэгүүдээ шалгарууллаа.

Хурлын онцлог нь судлаач, оюутан судлаачдын судалгааны ажлуудыг ажил хэрэг болгоход олон нийтэд таниулан сурталчлах зорилготой юм.

Дараагийн нийтлэлүүдээр судлаач тус бүрийн бүтээлийг видео танилцуулга хэлбэрээр хүргэх болно. Монгол судлаач хурлаар нийгмийн тулгамдаад байгаа асуудал болох архи, хар тамхины хэрэглээ, шатхууны үнийн өсөлт, орон сууцны үнэ ханшийн өөрчлөлт, хөрөнгийн зах зээлийн хөгжил, хөрөнгийн зах зээлд компанийн засаглалтай нөлөөлөл зэрэг өргөн хүрээний сэдвийг хамарлаа.

 

No comments:

Post a Comment