Бидний тухай


Mongolian Investment Consulting Group

Эрхэм зорилго:

“Байгууллагын шинэ үеийн төлөө олон улсын түвшинд хүрсэн, бодит маркетингийн судалгаа, сургалт, бизнесийн зөвлөх үйлчилгээг үзүүлнэ.”
Зорилго: Өсөлтийн үр ашгийг түргэн хүртэхэд туслах.

2009 онд байгуулагдсан цагаасаа хөрөнгө оруулалтын төсөл боловсруулах, бизнесийн судалгаа хийх чиглэлд тусгайлан анхаарч ажилдаг компани юм.