Friday, March 23, 2012

Монгол судлаач хурлын зураг авалтын үеэр

Монгол судлаач хурлын шторикны зураг авалтын үеэр авсан хотын сайхан зургуудыг та бүхэнд хүргэж байна.

 

[[posterous-content:pid___0]]

No comments:

Post a Comment